ERDI -hanke

ERDI - Empowering Regional Development and Innovations

Karelia-ammattikorkeakoulu koordinoi vuoden 2016 alusta käynnistynyttä ERDI – Empowering Regional Development and Innovations -hanketta. Hanke sai rahoituksen EU- komission hallinnoimasta Erasmus+ Knowledge Alliance ohjelmasta, jossa läpimenoprosentti oli noin 4. Hankkeen kestoaika on 2016–2018, ja kokonaisbudjetti noin 800 000 euroa. Hankkeessa on mukana yhteensä 15 korkeakoulu-, kehittäjäorganisaatio- ja yrityskumppania Hollannista, Kanadasta, Slovakiasta, Tsekistä ja Unkarista. 

ERDIssä tuotetaan 30 opintopisteen kansainvälinen ja monialainen aluekehittämisen opintotarjotin, otetaan käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä ja tuotetaan e-oppimisen aineistoja, rakennetaan kansallisia ja kansainvälisiä tietoyhteenliittymiä sekä verkotetaan korkeakoulujen opettajia ja alueiden yrityksiä. ProAgria Pohjois-Savo on hankkeen työelämäpartneri yhdessä ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa ja tehtäviin kuuluu mm.  varmistaa toimenpiteiden käytännönläheisyys sekä osallistua digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.

ERDIn esittelyvideon löydät tästä linkistä.


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.