Hankkeet

  • Green Care laatu- ja johtamisjärjestelmän periaatteiden käyttöönotto hyvinvointipalveluyrityksissä. Hanke on päättynyt 31.12.2018

  • Hanke kartoitti sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin työvälineiden käyttöä Uudellamaalla. Hanke on päättynyt.