Hankkeet

  • Marjamaat -hanke vastaa marjojen ja hedelmien lisääntyneeseen kysyntään Itä- ja Keski -Suomen alueella. Hankeaika 1.1.2016 – 31.12.2019

  • RavinneRenki on tutkimusta, koulutusta ja yhteistyötä teemoina mm. ravinnekierron tehostamista ja valumavesien hallintaa.

  • Tiedonvälityshankkeella tuodaan tietoa tukijärjestelmistä, tietoiltamissa, infotilaisuuksissa ja muissa yhteyksissä tieto muuttuu tuloksiksi

  • Tuottavaa luomua -hankkeen tavoitteena on varmistaa ja vakiinnuttaa sertifioitu luomusiementuotanto Suomessa.